Sälja till oss

För att ha något att sälja krävs att vi också köper in varor. Vi säljer inte på kommission och vi får inget till skänks så som välgörenhetsorganisationerna får. Vi köper hela hem, dödsbon, sterbhus, partier som blir över vid flyttningar och garagerensningar med mera.

Vi hanterar inte de allra modernaste sofforna, bokhyllorna och möbelgrupperna. Vi vill inte ha bäddsoffor. Som företag kostar hantering av osäljbart gods både personaltid och pengar för oss. Är du osäker: släng inte innan vi har tittat och värderat. Det har hänt flera gånger att vi köpt mer ur skräpcontainern än de föremål som släktingar ansett vara fina och sparat i huset när vi kommit för att köpa föremålen från ett gammalt dödsbo.

Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till uppdrag och hämtningar p.g.a. högt tryck. Trots att vi har mycket att göra – kontakta oss om du har bohag att avyttra. Vi rör oss över hela Kronoberg och Småland, ibland passerar vi din ort och kan därmed boka in en hämtning på vägen som vore olönsam som en enskild resa.

Vi tömmer dödsbon och sterbhus

Vid större tömningar av hus, lantställen och gårdar kan vi ombesörja det mesta. Normalfallet är dock att vi köper och lastar det vi bedömer som säljbart och ni själva tar hand om osäljbart gods. Vi har samarbete med företag som kan ombesörja tömning av det osäljbara eller slänga i containers som sedan lastas av transportör för återvinning och sortering.

Vi betalar en överenskommen summa för de säljbara föremålen. Vi jobbar snabbt och effektivt.

Kom med varupartier till oss

Små varupartier kommer du enklast med till oss på tisdagskvällar mellan kl. 18-19 (OBS gäller tisdag efter öppet-söndag) Endast tidsbokning.

Större partier hämtar vi på plats. Normalt kommer vi 2-3 man i lastbil eller skåpbil med släp och gör färdigt samma dag. Vi har kapacitet att utföra stora tömningar och har som mest varit 12 man och 4 lastbilar vid ett och samma tillfälle.

Kontakta Anne: 0709-620 160